Kontakt

Bjønnlitunet
Kvitfjell Vest AS
kvitfjellvest@kvitfjellvest.no
Frode G. Hansen: 99 55 26 12

Bjønnlitunet

Området ligger inntil alpinbakken. Det har god solgang, samt varierende utsikt mot nærområdet med alpinbakken, Kvitfjell og over dalen mot Varden og Allmannaskardet.

Bjønnlitunet består av to ulike husmodeller.  Type I har to leiligheter á ca. 145m2 BRA med 4 soverom, mens type II har to leiligheter á ca. 116m2 BRA med 3 soverom.  For begge hustyper er det en separat utvendig bod á ca. 6,5 m2 BRA pr. leilighet.

Første byggetrinn består av hus 1,2, og 3 (type I), samt hus 4 (type II). Planlagt ferdigstillelse fra og med mars 2019. Andre byggetrinn består av hus 7 (type I), 8 og 9 (type II). Byggetrinn to planlegges ferdigstilt i 2020. Tredje byggetrinn består av hus 5 og 6 (type II)

 

Tilbake til oversikten