Kontakt

Kvitfjell Vest AS
kvitfjellvest@kvitfjellvest.no
Frode G. Hansen  Tlf.: 99 55 26 12Nytt felt!

Bjønnlitunet

Høystandard tomanns fritidsboliger

 

Svartbekklia

Nå kun 7 tomter ledig for salg. På tre av de øvrige tomtene forbereder vi bygging. Hytter kommer for salg.

Hyttemodell fra Bjønnlimorka er videreutviklet og her bygges  BRA100 m2 på to tomter og en noe større variant, ca. BRA128 m2 på en av tomtene. 

 

Bjønnlitjønnvegen

De gjenværende tomtene langs Bjønnlitjønnvegen har fantastisk panoramautsikt og solgang. Kun to igjen!

Oversiktsbilde

Klikk bildet over for å se hvor eiendommene ligger.

 

Fritidsbolig / Tomt:

Bjønnlitunet

Bjønnlimorka

Svartbekklia

Bjønnlitjønnvegen midtre

Bjønnlitjønnvegen nedre

kvitfjelltoppen H5 og H6